Ventilatie en binnenklimaat

Ventilation og indeklima

Door steeds strenger wordende bouwvoorschriften zijn gerenoveerde en nieuwe gebouwen tegenwoordig zeer luchtdicht. Zo luchtdicht dat het lijkt alsof je in een plastic zak zit.

Het gebouw moet kunnen ademen
Gebouwen moeten afgesloten zijn, maar toch kunnen ademen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar daarmee wordt bedoeld dat gebouwen zo afgesloten moeten zijn dat we niet te veel energie kwijt zijn aan de opwarming ervan. Ze moeten kunnen ademen, zodat vocht en ‘gebruikte’ lucht kunnen ontsnappen. Gebouwen moeten niet via willekeurige openingen ademen, maar door middel van gecontroleerde en vraaggestuurde ventilatie.

Een te hoog CO2-niveau is schadelijk voor de gezondheid
Het CO2-niveau geeft aan of er voldoende verse lucht wordt aangevoerd ten opzichte van het aantal personen in de ruimte. Als het CO2-niveau te hoog is, kunnen negatieve gezondheidseffecten optreden, zoals:

► Hoofdpijn
► Duizeligheid
► Vermoeidheid
► Rusteloosheid
► Tintelingen in de benen
► Ademhalingsproblemen
► Hoge bloeddruk

Onze gezondheid staat op het spel
Niet alle gebouwen hebben een goed binnenklimaat en dat komt vaak doordat er te veel vocht aanwezig is. Dat kan zowel financiële als gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Wat het gebouw betreft kan dit schimmel in de constructie veroorzaken, wat weer kan leiden tot astma en allergieën. Steeds meer mensen hebben last van astma en allergieën, wat gedeeltelijk aan een slecht binnenklimaat te wijten is.

 

WIST U DIT?...

► Een te hoog CO2-niveau, een hoge kamertemperatuur en een hoge luchtvochtigheid leiden tot een slecht binnenklimaat.

Deuren en ramen moeten twee tot drie keer per dag gedurende vijf tot tien minuten helemaal open worden gezet om te luchten als er geen mechanische ventilatie met warmteterugwinning is, zodat het binnenklimaat gezond blijft.

De lucht binnenshuis is doordrongen van chemicaliën en deeltjes van bijvoorbeeld meubels, vloerbedekking, elektronica en geschilderde oppervlakken. Chemicaliën en deeltjes die door de lucht zweven en zich aan het stof hechten.

De gebruikelijke tekenen van een te hoge luchtvochtigheid zijn ramen die aan de binnenkant grotendeels zijn beslagen, vochtplekken op plafonds en/of wanden, behang dat loskomt van de wand, lades en deuren die klemmen en  ook schimmelvorming.

 

 

Te hoge luchtvochtigheid
Door gebrekkige ontluchting neemt de relatieve luchtvochtigheid toe in ruimtes waar we verblijven. Een te hoge luchtvochtigheid betekent een goede leefomgeving voor huisstofmijt en kans op schimmel.

Huisstofmijten
Huisstofmijten zijn 0,1-0,6 mm klein en niet met het blote oog te zien. Ze gedijen bij een hoge luchtvochtigheid, d.w.z. 55-75% RV (RV = relatieve vochtigheid). De snelheid waarop ze zich voortplanten, hangt direct samen met de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte. Ze nemen vocht op via de huid. Als de luchtvochtigheid onder 45% RV blijft, drogen ze uit en sterven ze.

Schimmels
Bij gebrekkige ontluchting van gebouwen vormen zich gewoonlijk schimmels. De sporen van schimmels bevatten vaak stoffen die schadelijk zijn voor mens en dier.

Wat moet u doen?
U moet verluchten, maar wel op de juiste manier.
Decentrale ventilatie met warmteterugwinning laat niets aan het toeval over. Met een decentrale ventilatie-unit die de aanvoer van verse lucht naar elke afzonderlijke ruimte automatisch aanpast, ontstaat op energiezuinige wijze een gezond binnenklimaat.


Binnenklimaat op de werkplek 

 

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Loop belangrijke informatie over binnenklimaat, producten en nog veel meer van Airmaster niet mis. Meld u nu aan!